Tajemnice gospodarcze dotyczą przede wszystkim tajemnic związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ich zachowanie ma celu strzeżenie firmy przed działaniem konkurencji. Częstokroć tajemnice gospodarcze wiążą się z technologią produkcji stosowaną przez dane przedsiębiorstwo. Objęci tajemnicą są pracownicy firmy, co może określać nawet umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą. Ma to na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa przed działaniem konkurencji.

Na tajemnice gospodarcze często powołują się firmy w przetargach zatajając informacje, które według nich mogłyby przyczynić się do poznania szczegółów oferty przez konkurujące w przetargu przedsiębiorstwo. Nie grożą za to żadne konsekwencje, a oferta nie może zostać przez to odrzucona.