laptop.jpgNa system komputerowy składa się oprócz odpowiedniego osprzętu również oprogramowanie systemowe, narzędziowe oraz użytkowe. Można więc powiedzieć, że systemy komputerowe tworzą cały, kompletny komputer. Trzeba jednak dodać, że w pełni zautomatyzowane systemy komputerowe nie potrzebują działania człowieka.

Obecnie pojęcie systemu wiąże się ściśle z działaniem komputerów połączonych jedną siecią. Nic dziwnego, technika tak daleko poszła naprzód, a wraz z nią informatyzacja, że bez swojej wewnętrznej sieci nie obędzie się żadna poważniejsza firma. Takie systemy komputerowe pozwalają usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa, dzięki temu, że usprawnione zostaje zarządzanie nim. Logistyka oraz przechowywanie i przesyłanie danych dzięki dobrze funkcjonującym systemom komputerowym stają się prostsze i bardziej funkcjonalne.