bezpieczenstwo.jpgArchiwizacja danych polega przede wszystkim na tworzeniu kopii zapasowych istotnych dokumentów. Czyni się to głównie w obawie przed utratą danych spowodowanych awarią systemu albo skasowania ich. Oczywiście do utraty danych mogą się również przyczynić zdarzenia losowe typu pożary i powodzie.

Co można archiwizować? A więc archiwizacja danych może wiązać się z dokumentami tworzonymi przez użytkownika, jak dokumenty tekstowe, ale i obrazki oraz filmy. Może również dotyczyć plików systemowych. Archiwizacja danych to również zabezpieczanie przed utratą danych całych systemów operacyjnych. Ważnym pojęciem związanym z archiwizacją danych jest kompresja, czyli zmniejszanie objętości danych. Dzięki niej czynność ta trwa krócej i skopiowane pliki zajmują mniej przestrzeni na dysku.