Systemy komputerowe w przemyśle

Najważniejsze informacje z branży IT. Nowe technologie i rozwiązania informatyczne dla przemysłu.

To content | To menu | To search

28Jun

Tajemnice gospodarcze

Tajemnice gospodarcze dotyczą przede wszystkim tajemnic związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ich zachowanie ma celu strzeżenie firmy przed działaniem konkurencji. Częstokroć tajemnice gospodarcze wiążą się z technologią produkcji stosowaną przez dane przedsiębiorstwo. Objęci tajemnicą są pracownicy firmy, co może określać nawet umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą. Ma to na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa przed działaniem konkurencji.

Na tajemnice gospodarcze często powołują się firmy w przetargach zatajając informacje, które według nich mogłyby przyczynić się do poznania szczegółów oferty przez konkurujące w przetargu przedsiębiorstwo. Nie grożą za to żadne konsekwencje, a oferta nie może zostać przez to odrzucona.

28Jun

Systemy komputerowe

laptop.jpgNa system komputerowy składa się oprócz odpowiedniego osprzętu również oprogramowanie systemowe, narzędziowe oraz użytkowe. Można więc powiedzieć, że systemy komputerowe tworzą cały, kompletny komputer. Trzeba jednak dodać, że w pełni zautomatyzowane systemy komputerowe nie potrzebują działania człowieka.

Obecnie pojęcie systemu wiąże się ściśle z działaniem komputerów połączonych jedną siecią. Nic dziwnego, technika tak daleko poszła naprzód, a wraz z nią informatyzacja, że bez swojej wewnętrznej sieci nie obędzie się żadna poważniejsza firma. Takie systemy komputerowe pozwalają usprawnić pracę całego przedsiębiorstwa, dzięki temu, że usprawnione zostaje zarządzanie nim. Logistyka oraz przechowywanie i przesyłanie danych dzięki dobrze funkcjonującym systemom komputerowym stają się prostsze i bardziej funkcjonalne.

05Mar

Przerwa techniczna

Serwis internetowy jest czasowo zamknięty. Zapraszamy w późniejszym terminie.